Wielokanałowy wyłącznik elektroniczny:

Kiedy maszyna powinna pracować 24/7 nie można dopuścić do żadnej szansy na nieprawidłowości i przerwanie działania. Wyłączniki serii CBMC oferują wygodną w zastosowaniu ochronę, prądy mogą być zmieniane stopniowo za pomocą przełączników, dzięki czemu obejmują wszelkie popularne typy odbiorników.

Nieprzerwane zasilanie zwiększa dostępność systemu

Przeciążeniom można zapobiec przez aktywne ograniczenie prądów płynących do odbiorników.

Kiedy występują przypadkowe przeciążenia na maszynie, może nastąpić zatrzymanie wówczas urządzenie musi zostać ponownie uruchomione przez obsługę. Wymaga to zwiększenia określonego prądu aby system działał ponownie.

Elektroniczne wielokanałowe wyłączniki z elektroniczną blokadą zapewniają ochronę tak, aby zapobiec przypadkowym zmianom ustawionych prądów. Jeżeli nastawa jest zmieniana, musi być potwierdzona przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku „Channel LED”.

Dodatkowo wbudowany asystent prądu znamionowego wspiera w skutecznym doborze odpowiedniego prądu na działającym systemie:

Rys 1. Wielokanałowe elektroniczne wyłączniki:

 1. Chronione obwody
 2. Sygnalizacja braku zasilania
 3. Zdalne załączenie
 4. Alarm I > 80%
 5. Napięcie zasilania OK
 6. Własny minus do zasilania wyłącznika
 7. Aż do 80 A
 8. Wyświetlanie statusu kanału
 9. Nastawa krokowa prądu

Blokada elektroniczna i asystent prądu znamionowego

Prądy mogą być zmieniane skokowo w zakresie od 0.5 do 10A DC.
Migająca zielono dioda LED wskazuje, że wartość ta jest właśnie zmieniana.

Jednak nie zmienia to wartości ustawionego wcześniej prądu do póki nie przytrzymamy „Channel LED”. W ten sposób potwierdzamy ustawienie, dioda led przestaje migać i świeci się ciągle na zielono. Zapobiega to przypadkowym zmianom.

Wbudowany asystent prądu znamionowego mierzy stale przepływający prąd i pokazuje najlepsze możliwe ustawienie. Na początek prąd ustawiamy skokowo na 10A, co uruchamia pracę kanału.

Następnie zmniejszamy prąd krok za krokiem. Kiedy wartość płynącego prądu stanowi około 80% nastawy, przycisk „Channel LED” miga naprzemiennie zielonym i żółtym światłem. Teraz zmieniamy nastawę przełącznikiem obrotowym do najbliższej wyższej wartości, cofamy o krok w górę.

Kończąc, przyciskamy przycisk dla potwierdzenia optymalnej wartości. Współpracujące zasilacze powinny być tak dobierane, aby nie tylko pokrywały ustawione wartości prądów ale również powinny posiadać rezerwę mocy na ewentualność jakichkolwiek nieprawidłowości.

Czytelny stan systemu dzięki wykrywaniu nad i pod napięcia jak i stanu odcięcia

Większość sterowników stosowanych do maszyn pracuje przy napięciu 24 V DC. Jednakże jest to tylko napięcie znamionowe, jak wszystkie odbiory mają własne zakresy tego napięcia.

W przypadku wahań napięcia, wtedy, co się może zdarzyć część odbiorników pracuje normalnie natomiast część ma zakłócenia lub zawodzi zupełnie.

To może prowadzić do niebezpiecznych stanów w systemach. Dla przykładu jeśli ruchome, obracające się części układu są zatrzymywane lub wyłączane przy pomocy czujników lub wyłączników krańcowych, mogą nie działać w skutek zmian napięcia, co może być bardzo niebezpieczne dla operatora.

Można tego uniknąć poprzez zastosowanie detekcji pod jak i nad napięciowej tak jak wyłącznikach CBM (‘CBM’ jest skrótem od ‘Circuit Breaker Multichannel’). Kiedy górna lub dolna granica zakresu napięcia pracy DC 18-30V jest przekroczona, zdefiniowany stan wyłączenia jest wyzwalany.

Rys 3. Zasilacz 24 V DC oraz wielokanałowy wyłącznik CBM: ochrona aż do ośmiu kanałów wraz z wyświetlaniem statusów jak i zdarzeń przeszłych

Zasilacz 24 V DC  oraz wielokanałowy wyłącznik CBM. Ochrona do ośmiu kanałów wraz z wyświetlaniem statusów przeszłych zdarzeń.

Kiedy napięcie jest mniejsze niż 18 V DC, dioda LED „DC O.K.” świeci żółtym kolorem. Jeśli napięcie jest wyższe niż 30 V DC odbiory są zabezpieczone przed „nad napięciem” a wtedy dioda „DC OK” świeci kolorem czerwonym. Dodatkowo oba typy błędów są sygnalizowane elektrycznie informacją o stanie grupy. Dioda LED „ DC OK” może ponadto migać na żółto lub czerwono co wskazuje, że było wahanie napięcia wcześniej. Jest to przydatne przy rozwiązywaniu problemów przy diagnostyce usterek.

Wykrywanie wad i usterek oraz odpowiednia reakcja

Wiele różnych awarii, usterek, stanów może wystąpić w systemie elektrycznym. W zależności od wielu parametrów elektrycznych, istotna różnica może być pomiędzy opóźnionym a natychmiastowym odłączeniu.

Jeśli np. obciążenie posiada wielką pojemność wyłączenie może w ogóle nie nastąpić. Pojemność modułu na wejściach może sięgać do 75,000 µF, daje to możliwość włączenia bez problemów dużych obciążeń.

Kiedy wartość prądu jest pomiędzy 0 a 80% dioda LED tego kanału świeci kolorem zielonym, co wskazuje brak problemów (rys. 4). Kiedy wartość prądu wzrasta do wartości pomiędzy 80 a 110% na tym wyjściu elektrycznie diodą LED wyświetlany jest kolor żółty. Kanał nadal pracuje lecz sygnał ostrzega użytkownika o potencjalnych problemach. Jeśli wystąpi przeciążenie, od 110 do 130%, jest to wyświetlane przez diodę LED naprzemiennie żółtym i czerwonym światłem.

Wyłączenie jest wyzwalane z po 30 sekundach opóźnienia. Prąd powyżej 130% identyfikowany jest jako zwarciowy a gdy przekracza 150% jest on aktywnie ograniczany aby zabezpieczyć odbiorniki przed dalszym spadkiem napięcia. Przy wystąpieniu zwarcia odcięcie następuje po 20ms, co oznacza brak wpływu na zewnętrzny zasilacz.

Rys 4. Przepływający prąd jest mierzony stale – zakres wskazywany jest kolorami diody LED co wywołuje różne alarmy lub wyłączenia: Zielony = OK Żółty = Alarm 80% Żółty/Czerwony = Przeciążenie Czerwony = Zwarcie

Przepływający prąd jest mierzony stale – zakres wskazywany jest kolorami diody LED co wywołuje różne alarmy lub wyłączenia:

 • Zielony = OK
 • Żółty = Alarm 80%
 • Żółty/Czerwony = Przeciążenie
 • Czerwony = Zwarcie

Wskazania statusu

Dzięki sygnalizacji braku napięcia, wyłącznik CBM może być włączony do systemu diagnostyki dowolnej maszyny. W przedziałach zawierających błędy lub awarie ich rodzaj jest pokazywany poprzez świecące ciągle lub  migające diody LED na urządzeniu.

Nad i pod napięcie są pokazywane inaczej, diagnostyka jest szybka a dzięki temu czas zatrzymania krótszy.

 

Podsumowanie

Niezawodne działanie systemu zależy od stworzonego projektu, ułożenia elementów elektrycznych jak również od niezakłóconego zasilania. Dyspozycyjność systemów w przypadku usterek nie ma wpływu na kolejne odbiorniki.

Rozwiązywanie problemów po awarii lub niepoprawnego działania jest wygodniejsze i  łatwiejsze/szybsze.