Opisane sytuacje i rozwiązania są zgodne z najnowszą normą IEC 61643-32

Czynniki wpływające na ilość i typ ograniczników przepięć jakie należy zastosować oraz miejsce ich instalacji:

 • typu i położenie obiektu
 • obecności lub brak instalacji odgromowej LPS (ang. Lightning Protection System),
 • długości przewodów połączeniowych,
 • możliwości zachowania dystansu separacyjnego pomiędzy piorunochronem a instalacją fotowoltaiczną.

Obiekt z zewnętrzną instalacją odgromową, brakiem możliwości zachowania dystansu separacyjnego pomiędzy panelami i instalacją odgromową oraz z długimi przewodami ≥10m. SPD – Ogranicznik przepieć (ang. Surge Protective Device)

Tabela: jakie ograniczniki przepięć należy zastosować w zależności od instalacji:

Ograniczniki przepięć dla fotowoltaiki

Tabela doboru ograniczników przepieć dla obiektu bez i z instalacją odgromową

Opis:
LPS 
– Instalacja odgromowa (ang. Lightning Protection System)
T1 dla PV – w praktyce stosuje się typy T1/T2 lub T1 do obwodów DC PV
T1 – należy stosować typ T1 lub T1+T2 lub T1/T2 do obwodów AC
1 – SPD typu T2 dla PV lub T1 dla PV zgodnego z IEC 61643-31
1’ – SPD typu T2 dla PV lub T1 dla PV zgodnego z IEC 61643-31
2 – SPD typu T1 lub T2 zgodnie z IEC 60364-5-53 część 534 oraz zgodnie z IEC 61643-11
2’ – SPD typu T1 lub T2 zgodnie z IEC 61643-11

SPD w miejscu 2’ nie jest wymagany gdy:

 • falownik i główna skrzynka rozdzielcza budynku są połączone do tej samej listwy uziemiającej każdy przewodem o długości ≤ 0,5m (gdy falownik znajduje się w głównej szafie)
  lub
 • przewody od SPD w głównej skrzynce do falownika są <10m i przewód PE jest poprowadzony razem z przewodami zasilającymi AC

SPD w miejscu 1’ nie jest wymagany gdy:

 • przewody od falownika do generatora są <10m i poziom ochrony Uogranicznika zainstalowanego w miejscu 1 jest niższy lub równy 0,8 Uw napięcia wytrzymywanego generatora
  lub
 • poziom ochrony Up ogranicznika zainstalowanego w miejscu 1 jest niższy lub równy 0,5 Uw napięcia wytrzymywanego generatora

Rozwiązania ochrony przed przepięciami instalacji fotowoltaicznych, jakie polecam, do zastosowania w zależności od aplikacji:

Opcja 1

 • Gotowe,wygodne w zastosowaniu skrzynki z ogranicznikami przepięć, o których pisałem poprzednio KLIK

Opcja 2

 • Ograniczniki przepięć serii VAL-MS, poniżej do wyboru modele na stronę AC i DC typy T1/T2, T2 oba z i bez złącza komunikacyjnego. Ograniczniki należy zamontować zgodnie z dołączoną do nich instrukcją.

Seria VAL-MS, modele dedykowane na stronę DC:

Seria VAL-MS, modele dedykowane na stronę AC:W przypadku ograniczników Phoenix Contact jest możliwość badania elektrycznego ograniczników przepięć które to należy wykonywać zgodnie z normą PN-EN 62305-3. Badanie wykonuje się przy pomocy urządzenia CHECKMASTER 2:

Badanie umożliwia prewencyjną wymianą wkłądki/ogranicznika, gdy ogranicznik zbliża się do kresu swoich możliwości ale status jest nadal „zielony”. Dzięki temu zapobiegamy nawet chwilowemu brakowi ochrony. Po badaniu wyniki można zaspiać na pamięci USB i wydrukować pisemny raport, który może stanowić ważny dowód przy ewentualnym dochodzeniu odszkodowań.