2800102 VAL-MS 230/2+0-FM Ograniczniki przepięć typu 2 2-polowy ochronnik przepięciowy montowany na szynie nośnej, do obw 2+0, monitoring termiczno-dyn, optyczny wskaźnik uszkodzenia i styk kom zdal
2800103 VAL-MS 230/2+0 Ograniczniki przepięć typu 2 2-polowy ogranicznik montowany na szynie nośnej, do obwodów 2+0, kontrola termiczna, optyczny wskaźnik uszkodzenia<br />Napięcie pracy ogranicznika: 275 V AC
2800183 VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1-FM Odgromnik/ogranicznik przepięć typ 1/2 Uniwersalny wtykowy odgromnik/ogranicznik przepięciowy na bazie warystora do 3-fazowych sieci zasilających z oddzielnym przewodem N i PE (system 5-przewodowy: L1, L2, L3, N, PE), do klas ochrony odgromowej III i IV, ze stykiem do sygnalizacji zdalnej
2800184 VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1 Odgromnik/ogranicznik przepięć typ 1/2 Uniwersalny wtykowy odgromnik/ogranicznik przepięciowy na bazie warystora do 3-fazowych sieci zasilających z oddzielnym przewodem N i PE (system 5-przewodowy: L1, L2, L3, N, PE), do klas ochrony odgromowej III i IV
2800186 VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1-FM Odgromnik/ogranicznik przepięć typ 1/2 Uniwersalny wtykowy odgromnik/ogranicznik przepięciowy na bazie warystora do 1-fazowych sieci zasilających z oddzielnym przewodem N i PE (system 3-przewodowy: L1, N, PE), ze stykiem do sygnalizacji zdalnej
2800187 VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1 Odgromnik/ogranicznik przepięć typ 1/2 Uniwersalny wtykowy odgromnik/ogranicznik przepięciowy na bazie warystora do 1-fazowych sieci zasilających z oddzielnym przewodem N i PE (system 3-przewodowy: L1, N, PE)
2800188 VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+0-FM Odgromnik/ogranicznik przepięć typ 1/2 Uniwersalny wtykowy odgromnik/ogranicznik przepięciowy na bazie warystora do 3-fazowych sieci zasilających ze wspólnym przewodem N i PE (system 4-przewodowy: L1, L2, L3, PEN), ze stykiem do sygnalizacji zdalnej
2800189 VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+0 Odgromnik/ogranicznik przepięć typ 1/2 Uniwersalny wtykowy odgromnik/ogranicznik przepięciowy na bazie warystora do 3-fazowych sieci zasilających ze wspólnym przewodem N i PE (system 4-przewodowy: L1, L2, L3, PEN)
2800272 SYS-SET/RRH 48DC Połączenie odgromnika/ogranicznika przepięć, typ 1+2 Zestaw z układem ochrony odgromowej i przepięciowej wg typu 1+2 do modułów Radio Remote Head (RRH) i 1-fazowych sieci zasilających
2800419 PWT 35-800AC-FM Odgromnik/ogranicznik przepięć typ 1/2 Odgromniki/ochronniki przepięciowe, wg typu 1/2/Class I/II, do1-fazowych sieci zasilających ze wspólnym przewodem PE i N (L1, PEN)
2800492 VAL-MS 320/1+1/50 Ograniczniki przepięć typu 2 Ochronnik przepięciowy T2 dla trójprzewodowych systemów zasilania (L1, N, PE), składający się z elementu podstawowego i wtyków ochronnych, do montażu na NS 35
2800531 PWT 100-800AC-FM Odgromnik/ogranicznik przepięć typ 1/2 Odgromniki/ochronniki przepięciowe, wg typu 1/2/Class I/II, do 3-fazowych sieci zasilających ze wspólnym przewodem PE i N (L1, L2, L3, PEN)
2800627 VAL-MS 1000DC-PV/2+V-FM Ograniczniki przepięć typu 2 Ogranicznik przepięć dla 2-biegunowych izolowanych i uziemionych systemów napięcia stałego 1000 V DC, do montażu na szynie nośnej, 3-biegunowa podstawka ze stykiem sygnalizacji zdalnej, trzy wtykowe elementy ochronne z kontrolą termiczną, wskaźnik stanu na każdym wtyku
2800628 VAL-MS 1000DC-PV/2+V Ograniczniki przepięć typu 2 Ogranicznik przepięć dla 2-biegunowych izolowanych i uziemionych systemów napięcia stałego 1000 V DC, do montażu na szynie nośnej, 3-biegunowa podstawka, trzy wtykowe elementy ochronne z kontrolą termiczną, wskaźnik stanu na każdym wtyku
2800641 VAL-MS 600DC-PV/2+V-FM Ograniczniki przepięć typu 2 Ogranicznik przepięć dla 2-biegunowych izolowanych i uziemionych systemów napięcia stałego 600 V DC, do montażu na szynie nośnej, 3-biegunowa podstawka ze stykiem sygnalizacji zdalnej, trzy wtykowe elementy ochronne z kontrolą termiczną, wskaźnik stanu na każdym wtyku
2800642 VAL-MS 600DC-PV/2+V Ograniczniki przepięć typu 2 Ogranicznik przepięć dla 2-biegunowych izolowanych i uziemionych systemów napięcia stałego 600 V DC, do montażu na szynie nośnej, 3-biegunowa podstawka, trzy wtykowe elementy ochronne z kontrolą termiczną, wskaźnik stanu na każdym wtyku
2800644 VAL-MS-T1/T2 335/12.5/4+0-FM Odgromnik/ogranicznik przepięć typ 1/2 Ogranicznik wtykany na bazie warystora do 3-fazowych sieci zasilających TN-S z osobnym N i PE (system 5-przewodowy: L1, L2, L3, N, PE), do stosowania w klasach ochrony odgromowej III i IV, ze stykiem komunikacyjnym
2800645 VAL-MS-T1/T2 335/12.5/4+0 Odgromnik/ogranicznik przepięć typ 1/2 Uniwersalny wtykowy odgromnik/ogranicznik przepięciowy na bazie warystora do 3-fazowych sieci zasilających z oddzielnym przewodem N i PE (system 5-przewodowy: L1, L2, L3, N, PE)
2800672 VAL-MS-T1/T2 175/12.5/3+0-FM Odgromnik/ogranicznik przepięć typ 1/2 Uniwersalny wtykowy odgromnik/ogranicznik przepięciowy na bazie warystora do 3-fazowych sieci zasilających ze wspólnym przewodem N i PE (system 4-przewodowy: L1, L2, L3, PEN), ze stykiem do sygnalizacji zdalnej
2800674 VAL-MS-T1/T2 175/12.5/1+1-FM Odgromnik/ogranicznik przepięć typ 1/2 Uniwersalny wtykowy odgromnik/ogranicznik przepięciowy na bazie warystora do 1-fazowych sieci zasilających z oddzielnym przewodem N i PE (system 3-przewodowy: L1, N, PE), ze stykiem do sygnalizacji zdalnej
2801041 VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+0 Odgromnik/ogranicznik przepięć typ 1/2 Uniwersalny wtykowy odgromnik/ogranicznik przepięciowy na bazie warystora do 1-fazowych sieci zasilających ze wspólnym przewodem N i PE (system 2-przewodowy: L1, PEN)
2801042 VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+0-FM Odgromnik/ogranicznik przepięć typ 1/2 Uniwersalny wtykowy odgromnik/ogranicznik przepięciowy na bazie warystora do 1-fazowych sieci zasilających ze wspólnym przewodem N i PE (system 2-przewodowy: L1, PEN), ze stykiem do sygnalizacji zdalnej
2801136 F-MS-T1/T2 50 Odgromnik/ogranicznik przepięć typ 1/2 Odgromnik/ochronnik przepięciowy składający się z elementu podstawowego i wtyków ochronnych z iskiernikiem sumującym N-PE, do montażu na NS 35/7,5 Szerokość obudowy: 17,5 mm (1TE)
2801160 VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V Odgromnik/ogranicznik przepięć typ 1/2 Odgromnik / ogranicznik przepięć dla 2-pinowych izolowanych systemów napięcia stałego 1000 V DC, do montażu na szynie nośnej, 3-pinowa podstawka ze stykiem sygnalizacji zdalnej, trzy wtykowe elementy ochronne z kontrolą termiczną, komunikat o stanie na  każdym wtyku
2801161 VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V-FM Odgromnik/ogranicznik przepięć typ 1/2 Odgromnik / ogranicznik przepięć dla 2-pinowych izolowanych systemów napięcia stałego 1000 V DC, do montażu na szynie nośnej, 3-pinowa podstawka ze stykiem sygnalizacji zdalnej, trzy wtykowe elementy ochronne z kontrolą termiczną, komunikat o stanie na każdym wtyku
2801163 VAL-MS-T1/T2 600DC-PV/2+V Odgromnik/ogranicznik przepięć typ 1/2 Odgromnik / ogranicznik przepięć dla 2-pinowych izolowanych systemów napięcia stałego 600 V DC, do montażu na szynie nośnej, 3-pinowa podstawka ze stykiem sygnalizacji zdalnej, trzy wtykowe elementy ochronne z kontrolą termiczną, komunikat o stanie na  każdym wtyku
2801164 VAL-MS-T1/T2 600DC-PV/2+V-FM Odgromnik/ogranicznik przepięć typ 1/2 Odgromnik / ogranicznik przepięć dla 2-pinowych izolowanych systemów napięcia stałego 600 V DC, do montażu na szynie nośnej, 3-pinowa podstawka ze stykiem sygnalizacji zdalnej, trzy wtykowe elementy ochronne z kontrolą termiczną, komunikat o stanie na każdym wtyku
2801240 VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+0-FM Odgromnik/ogranicznik przepięć typ 1/2 Uniwersalny wtykowy odgromnik/ogranicznik przepięciowy na bazie warystora do 1-fazowych sieci zasilających ze wspólnym przewodem N i PE (system 2-przewodowy: L1, PEN), ze stykiem do sygnalizacji zdalnej
2801241 VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+0 Odgromnik/ogranicznik przepięć typ 1/2 Uniwersalny wtykowy odgromnik/ogranicznik przepięciowy na bazie warystora do 1-fazowych sieci zasilających ze wspólnym przewodem N i PE (system 2-przewodowy: L1, PEN)
2801532 VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+1V Odgromnik/ogranicznik przepięć typ 1/2 Uniwersalny, wtykowy odgromnik / ogranicznik przepięć na bazie warystora do aplikacji -48VDC, z uziemionym przewodem powrotnym (biegun dodatni), bez oceny ryzyka dla klasy ochrony odgromowej III i IV
2801533 VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+1V-FM Odgromnik/ogranicznik przepięć typ 1/2 Uniwersalny, wtykowy odgromnik / ogranicznik przepięć na bazie warystora do aplikacji -48VDC, z uziemionym przewodem powrotnym (biegun dodatni), bez oceny ryzyka dla klasy ochrony odgromowej III i IV, ze stykiem do sygnalizacji zdalnej
2804380 VAL-MS 320/1+1 Ograniczniki przepięć typu 2 Ochronnik przepięciowy T2 dla trójprzewodowych systemów zasilania (L1, N, PE), składający się z elementu podstawowego i wtyków ochronnych, do montażu na NS 35
2804393 VAL-MS 320/1+1-FM Ograniczniki przepięć typu 2 Ochronnik przepięciowy dla trójprzewodowych systemów zasilania (L1, N, PE), składający się z elementu podstawowego ze stykiem FM i wtyków ochronnych, do montażu na NS 35
2804403 VAL-CP-MOSO 60-3S-FM Ograniczniki przepięć typu 2 Kombinacja ochrony przed przepięciami T2 i zabezpieczenia wstępnego ochronnika, z kontrolą ochronnika, w połączeniu z wyświetlaniem informacji o stanie i zdalnym stykiem komunikacyjnym Wykonanie: system 5-przewodowy (L1, L2, L3, N, PE), montaż w technologii 60 mm (system szyny prądowej)
2804416 VAL-CP-MOSO 60-3C-FM Ograniczniki przepięć typu 2 Kombinacja ochrony przed przepięciami T2 i zabezpieczenia wstępnego ogranicznika, z kontrolą ochronnika, w połączeniu z wyświetlaniem informacji o stanie i zdalnym stykiem komunikacyjnym Wersja: system 4-przewodowy (L1, L2, L3, PEN), montaż w technologii 60 mm (system szyny prądowej)
2804429 VAL-MS 230/1+1 Ograniczniki przepięć typu 2 Ochronnik przepięciowy T2 dla trójprzewodowych systemów zasilania (L1, N, PE), składający się z elementu podstawowego i wtyków ochronnych, do montażu na NS 35
2804432 VAL-MS 230/1+1-FM Ograniczniki przepięć typu 2 Ochronnik przepięciowy dla trójprzewodowych systemów zasilania (L1, N, PE), składający się z elementu podstawowego ze stykiem FM i wtyków ochronnych, do montażu na NS 35
2805402 VAL-MS 800/30 VF/FM Ograniczniki przepięć typu 2 Ogranicznik przepięć, składa się z 2-polowej podstawki i styku sygnalizacji zdalnej oraz wtyków ochronnych z warystorem oraz iskiernikiem gazowanego, w połączeniu szeregowym
2817974 F-MS 12/FM Ograniczniki przepięć typu 2 Ogranicznik przepięć T2, składający się z podstawy ze stykiem FM (sygnalizacja zdalna) i wtyku zabezpieczającego z iskiernikiem sumującym N-PE, do montażu na NS 35/7,5 Szerokość obudowy: 17,5 mm (1 moduł)
2817987 F-MS 12 Ograniczniki przepięć typu 2 Ogranicznik przepięć T2, składający się z podstawy i wtyku zabezpieczającego z iskiernikiem sumującym N-PE, do montażu na NS 35/7,5 Szerokość obudowy: 17,5 mm (1 moduł)
2838199 VAL-MS 230/3+1 FM Ograniczniki przepięć typu 2 Ogranicznik przepięć składający się z elementu podstawy ze stykiem FM (sygnalizacja zdalna) i wtyków zabezpieczających, do montażu na szynie NS 35/7,5, napięcie znamionowe: 230 V AC, układ 3+1
2838209 VAL-MS 230/3+1 Ograniczniki przepięć typu 2 Ogranicznik przepięć składający się z podstawy i wtyków zabezpieczających, do montażu na szynie NS 35/7,5, napięcie znamionowe: 230 V AC, układ 3+1
2839127 VAL-MS 230 Ograniczniki przepięć typu 2 Ogranicznik przepięć składający się z podstawy i wtyku zabezpieczającego z wysokowydajnym warystorem, do montażu na szynie NS 35/7,5, napięcie znamionowe: 230 V AC, 1-kanałowy
2839130 VAL-MS 230/FM Ograniczniki przepięć typu 2 Ogranicznik przepięć składający się z podstawy ze stykiem FM (sygnalizacja zdalna) i wtyku zabezpieczającego z wysokowydajnym warystorem, do montażu na szynie NS 35/7,5, napięcie znamionowe: 230 V AC, 1-kanałowy
2856579 VAL-MS 350 VF/FM Ograniczniki przepięć typu 2 Ogranicznik przepięć składający się z podstawy ze stykiem FM (sygnalizacja zdalna) i wtyku zabezpieczającego z obwodem szeregowym złożonym z warystora i iskiernika gazowanego, do montażu na szynie NS 35/7,5, napięcie znamionowe: 230 V AC, 1-kanałowy
2856582 VAL-MS 350VF Ograniczniki przepięć typu 2 Ogranicznik przepięć składający się z podstawy i wtyku zabezpieczającego z obwodem szeregowym złożonym z warystora i iskiernika gazowanego, do montażu na szynie NS 35/7,5, napięcie znamionowe: 230 V AC, 1-kanałowy
2856689 VAL-MS 320/3+1/FM-UD Ograniczniki przepięć typu 2 Ogranicznik przepięć składający się z podstawy ze stykiem FM (sygnalizacja zdalna) i wtyków zabezpieczających, do montażu na szynie NS 35/7,5, napięcie znamionowe: 320 V AC, układ 3+1
2858548 VAL-MS 230 IT/3+1 Ograniczniki przepięć typu 2 Ogranicznik przepięć składający się z podstawki i wtyków ochronnych do montażu na NS 35/7,5, wersja: 230 V AC – system IT, układ 3+1
2858551 VAL-MS 230IT/3+1-FM Ograniczniki przepięć typu 2 Ogranicznik przepięć składający się z podstawki i wtyków ochronnych do montażu na NS 35/7,5, wersja: 230 V AC – system IT, układ 3+1
2858632 VAL-MS 350VF/3+1-FM Ograniczniki przepięć typu 2 Ochronnik przepięciowy czterokanałowy do montażu na NS 35/75, ze stykiem komunikacji zdalnej 350 V AC
2858755 VAL-MS 350 VF/3+1 Ograniczniki przepięć typu 2 Ochronnik przepięciowy czterokanałowy do montażu na NS 35/75 350 V AC
2858959 VAL-MS 230/3+1/FM-UD Ograniczniki przepięć typu 2 Ogranicznik przepięć 4-kanałowy, do montażu na szynie NS 35/7,5, ze stykiem zdalnej sygnalizacji 230 V AC
2859013 VAL-MS 230/10 Ograniczniki przepięć typu 2 Ogranicznik przepięć składający się z podstawy i wtyku zabezpieczającego z wysokowydajnym warystorem, do montażu na szynie NS 35/7,5, napięcie znamionowe: 230 V AC, 1-kanałowy
2859178 VAL-MS 320/3+1 Ograniczniki przepięć typu 2 Zespół ograniczników przepięć, 4-kanałowy (w układzie 3+1), do montażu na szynie NS 35/7,5, napięcie 230 V AC
2859181 VAL-MS 320/3+1/FM Ograniczniki przepięć typu 2 Zespół ograniczników przepięć, 4-kanałowy, do montażu na szynie NS 35/7,5, ze stykiem zdalnej sygnalizacji (FM) w postaci styku przełącznego, napięcie 230 V AC
2868020 VAL-MS 60 Ograniczniki przepięć typu 2 Ochronnik przepięciowy z elementu podstawowego i wtyku ochronnego z warystorem wysokiej mocy, do montażu na NS 35/75, 1-kanałowy
2868033 VAL-MS 60/FM Ograniczniki przepięć typu 2 Ogranicznik przepięć składający się z podstawki ze stykiem FM i wtyku ochronnego z warystorem wysokiej mocy, do montażu na NS 35/75, 1-kanałowe
2880448 SYS-SET/ 1 Połączenie odgromnika/ogranicznika przepięć, typ 1+2 Wtykowy moduł odgromnika z ogranicznikiem przepięć, zgodny z typem 1+2/klasa I+II, do 3-fazowych sieci zasilających z oddzielnym przewodem PE i N (L1, L2, L3, PE, N)
2880451 SYS-SET/ 2 Połączenie odgromnika/ogranicznika przepięć, typ 1+2 Wtykowy moduł odgromnika z ogranicznikiem przepięć, zgodny z typem 1+2/klasa I+II, do 3-fazowych sieci zasilających z oddzielnym przewodem PE i N (L1, L2, L3, PE, N)
2882750 VAL-CP-MCB-3S-350/40/FM Ograniczniki przepięć typu 2 Kombinacja ochrony przed przepięciami T2 i zabezpieczenia wstępnego ochronnika, z kontrolą ochronnika i zabezpieczenia wstępnego, w połączeniu ze zdalnym stykiem komunikacyjnym Wykonanie: system 5-przewodowy (L1, L2, L3, N, PE), montaż na szynie nośnej NS 35
2882763 VAL-CP-MCB-1S-350/40/FM Ograniczniki przepięć typu 2 Kombinacja ochrony przed przepięciami T2 i zabezpieczenia wstępnego ochronnika, z kontrolą ochronnika i zabezpieczenia wstępnego, w połączeniu ze zdalnym stykiem komunikacyjnym Wykonanie: system 3-przewodowy (L1, N, PE), montaż na szynie nośnej NS 35
2882776 VAL-CP-MCB-3C-350/40/FM Ograniczniki przepięć typu 2 Kombinacja ochrony przed przepięciami T2 i zabezpieczenia wstępnego ochronnika, z kontrolą ochronnika i zabezpieczenia wstępnego, w połączeniu z wyświetlaniem informacji o stanie i zdalnym stykiem komunikacyjnym Wykonanie: system 4-przewodowy (L1, L2, L3, PEN), montaż na szynie nośnej NS 35
2901861 VAL-MS 350 VF/3+0 Ograniczniki przepięć typu 2 Niskoupływnościowy wtykowy ogranicznik przepięciowy do 3-fazowych sieci zasilających ze wspólnym przewodem  N i PE (system 4-przewodowy: L1, L2, L3, PEN)
2901862 VAL-MS 350 VF/3+0-FM Ograniczniki przepięć typu 2 Niskoupływnościowy wtykowy ogranicznik przepięciowy do 3-fazowych sieci zasilających ze wspólnym przewodem N i PE (system 4-przewodowy: L1, L2, L3, PEN), ze stykiem sygnalizacji zdalnej
2901865 VAL-MS 350 VF/1+1 Ograniczniki przepięć typu 2 Wtykowy, niskoupływnościowy ogranicznik przepięciowy do 1‑fazowych sieci zasilania z oddzielnymi przewodami N i PE (system 3‑przewodowy: L1, N, PE)
2902577 VAL-MS 350 VF/1+1-FM Ograniczniki przepięć typu 2 Wtykowy, niskoupływnościowy ogranicznik przepięciowy do 1‑fazowych sieci zasilania z oddzielnymi przewodami N i PE (system 3‑przewodowy: L1, N, PE), ze stykiem sygnalizacji zdalnej
2905036 POWERSET BC-385/3+1-100/FM Połączenie odgromnika/ogranicznika przepięć, typ 1+2 Połączenie odgromnika i ogranicznika przepięć, wg typu 1+2 / klasa I+II, do 3-fazowych sieci zasilających, z oddzielnym przewodem N i PE (L1, L2, L3, PE, N Składa się z 3 x FLT 35 CTRL-40, 3 x VAL-MS 400/FM i 1 x FLT 100N/PE-15, z mostkami i opisami
2905333 VAL-SEC-T2-1S-350-FM Ograniczniki przepięć typu 2 Wtykowy ogranicznik przepięć T2 / klasa II, do 1-fazowych sieci zasilania z oddzielnym przewodem N i PE (system 3-przewodowy: L1, N, PE), ze stykiem sygnalizacji zdalnej
2905337 VAL-SEC-T2-2C-350-FM Ograniczniki przepięć typu 2 Wtykowy ogranicznik przepięć T2 / klasa II, do 2-fazowych sieci zasilających ze wspólnym PE i N w jednym przewodzie (system 3-przewodowy: L1, L2, PEN), ze stykiem sygnalizacji zdalnej
2905338 VAL-SEC-T2-2S-350-FM Ograniczniki przepięć typu 2 Wtykowy ogranicznik przepięć T2 / klasa II, do 2-fazowych sieci zasilania z oddzielnym przewodem N i PE (system 4-przewodowy: L1, L2, N, PE), ze stykiem sygnalizacji zdalnej
2905339 VAL-SEC-T2-3C-350-FM Ograniczniki przepięć typu 2 Wtykowy ogranicznik przepięć T2 / klasa II, do 3-fazowych sieci zasilających ze wspólnym PE i N w jednym przewodzie (system 4-przewodowy: L1, L2, L3, PEN), ze stykiem sygnalizacji zdalnej
2905340 VAL-SEC-T2-3S-350-FM Ograniczniki przepięć typu 2 Wtykowy ogranicznik przepięć T2 / klasa II, do 3-fazowych sieci zasilania z oddzielnym przewodem N i PE (system 5-przewodowy: L1, L2, L3, N, PE), ze stykiem sygnalizacji zdalnej
2905341 VAL-SEC-T2-1S-350 Ograniczniki przepięć typu 2 Wtykowy ogranicznik przepięć T2 / class II, do 1-fazowych sieci zasilania z oddzielnym N i PE (system 3-przewodowy: L1, N, PE)
2905342 VAL-SEC-T2-2C-350 Ograniczniki przepięć typu 2 Wtykowy ogranicznik przepięć T2 / class II, do 2-fazowych sieci zasilających ze wspólnym PE i N w jednym przewodzie (system 3-przewodowy: L1, L2, PEN)
2905343 VAL-SEC-T2-2S-350 Ograniczniki przepięć typu 2 Wtykowy ogranicznik przepięć T2 / klasa II, do 2-fazowych sieci zasilania z oddzielnymi przewodami N i PE (system 4-przewodowy: L1, L2, N, PE)
2905344 VAL-SEC-T2-3C-350 Ograniczniki przepięć typu 2 Wtykowy ogranicznik przepięć T2 / class II, do 3-fazowych sieci zasilających ze wspólnym przewodem PE i N (system 4-przewodowy: L1, L2, L3, PEN)
2905345 VAL-SEC-T2-3S-350 Ograniczniki przepięć typu 2 Wtykowy ogranicznik przepięć T2 / klasa II, do 3-fazowych sieci zasilania z oddzielnymi przewodami N i PE (system 5-przewodowy: L1, L2, L3, N, PE)
2905348 VAL-SEC-T2-1S-175-FM Ograniczniki przepięć typu 2 Wtykowy ogranicznik przepięć T2 / klasa II, do 1-fazowych sieci zasilania z oddzielnym przewodem N i PE (system 3-przewodowy: L1, N, PE), ze stykiem sygnalizacji zdalnej
2905350 VAL-SEC-T2-2C-175-FM Ograniczniki przepięć typu 2 Wtykowy ogranicznik przepięć T2 / klasa II, do 2-fazowych sieci zasilających ze wspólnym PE i N w jednym przewodzie (system 3-przewodowy: L1, L2, PEN), ze stykiem sygnalizacji zdalnej
2905351 VAL-SEC-T2-2S-175-FM Ograniczniki przepięć typu 2 Wtykowy ogranicznik przepięć T2 / klasa II, do 2-fazowych sieci zasilania z oddzielnym przewodem N i PE (system 4-przewodowy: L1, L2, N, PE), ze stykiem sygnalizacji zdalnej
2905353 VAL-SEC-T2-3C-175-FM Ograniczniki przepięć typu 2 Wtykowy ogranicznik przepięć T2 / klasa II, do 3-fazowych sieci zasilających ze wspólnym PE i N w jednym przewodzie (system 4-przewodowy: L1, L2, L3, PEN), ze stykiem sygnalizacji zdalnej
2905354 VAL-SEC-T2-3S-175-FM Ograniczniki przepięć typu 2 Wtykowy ogranicznik przepięć T2 / klasa II, do 3-fazowych sieci zasilania z oddzielnym przewodem N i PE (system 5-przewodowy: L1, L2, L3, N, PE), ze stykiem sygnalizacji zdalnej
2905465 FLT-SEC-T1+T2-1C-350/25-FM Połączenie odgromnika/ogranicznika przepięć, typ 1+2 Wtykowy moduł odgromnika z ogranicznikiem przepięć, zgodny z typem 1+2/klasa I+II, do 1-fazowych sieci zasilających ze wspólnym przewodem PE i N (L1, PEN)
2905466 FLT-SEC-T1+T2-1S-350/25-FM Połączenie odgromnika/ogranicznika przepięć, typ 1+2 Wtykowy moduł odgromnika z ogranicznikiem przepięć, zgodny z typem 1+2/klasa I+II, do 1-fazowych sieci zasilających z oddzielnym przewodem PE i N (L1, PE, N)
2905467 FLT-SEC-T1+T2-2C-350/25-FM Połączenie odgromnika/ogranicznika przepięć, typ 1+2 Wtykowy moduł odgromnika z ogranicznikiem przepięć, zgodny z typem 1+2/klasa I+II, do 2-fazowych sieci zasilających ze wspólnym przewodem PE i N (L1, L2, PEN)
2905468 FLT-SEC-T1+T2-2S-350/25-FM Połączenie odgromnika/ogranicznika przepięć, typ 1+2 Wtykowy moduł odgromnika z ogranicznikiem przepięć, zgodny z typem 1+2/klasa I+II, do 2-fazowych sieci zasilających z oddzielnym przewodem PE i N (L1, L2, PE, N)
2905469 FLT-SEC-T1+T2-3C-350/25-FM Połączenie odgromnika/ogranicznika przepięć, typ 1+2 Wtykowy moduł odgromnika z ogranicznikiem przepięć, zgodny z typem 1+2/klasa I+II, do 3-fazowych sieci zasilających ze wspólnym przewodem PE i N (L1, L2, L3, PEN)
2905470 FLT-SEC-T1+T2-3S-350/25-FM Połączenie odgromnika/ogranicznika przepięć, typ 1+2 Wtykowy moduł odgromnika z ogranicznikiem przepięć, zgodny z typem 1+2/klasa I+II, do 3-fazowych sieci zasilających z oddzielnym przewodem PE i N (L1, L2, L3, PE, N)
2905638 VAL-MB-T1/T2 1000DC-PV/2+V-FM Odgromnik/ogranicznik przepięć typ 1/2 Odgromnik/ogranicznik przepięć do 2-pinowych izolowanych systemów napięcia stałego 1000 V DC, do montażu na szynie nośnej, ze stykiem do zdalnej sygnalizacji, elementy ochronne z kontrolą termiczną, sygnalizacja stanu na module
2905639 VAL-MB-T1/T2 1000DC-PV/2+V Odgromnik/ogranicznik przepięć typ 1/2 Odgromnik/ogranicznik przepięć do 2-pinowych izolowanych systemów napięcia stałego 1000 V DC, do montażu na szynie nośnej, elementy ochronne z kontrolą termiczną, sygnalizacja stanu na module
2905640 VAL-MB-T1/T2 1500DC-PV/2+V-FM Odgromnik/ogranicznik przepięć typ 1/2 Odgromnik/ogranicznik przepięć do 2-pinowych izolowanych systemów napięcia stałego 1500 V DC, do montażu na szynie nośnej, ze stykiem do zdalnej sygnalizacji, elementy ochronne z kontrolą termiczną, sygnalizacja stanu na module
2905641 VAL-MB-T1/T2 1500DC-PV/2+V Odgromnik/ogranicznik przepięć typ 1/2 Odgromnik/ogranicznik przepięć do 2-pinowych izolowanych systemów napięcia stałego 1500 V DC, do montażu na szynie nośnej, elementy ochronne z kontrolą termiczną, sygnalizacja stanu na module
2905646 VAL-MB-T2 1500DC-PV/2+V-FM Ograniczniki przepięć typu 2 Ogranicznik przepięć do 2-pinowych izolowanych systemów napięcia stałego 1500 V DC, do montażu na szynie nośnej, ze stykiem do zdalnej sygnalizacji, elementy ochronne z kontrolą termiczną, sygnalizacja stanu na module
2905647 VAL-MB-T2 1500DC-PV/2+V Ograniczniki przepięć typu 2 Ogranicznik przepięć do 2-pinowych izolowanych systemów napięcia stałego 1500 V DC, do montażu na szynie nośnej, elementy ochronne z kontrolą termiczną, sygnalizacja stanu na module
2905722 POWERSET BC-385/3/FM Połączenie odgromnika/ogranicznika przepięć, typ 1+2 Moduł odgromnika z ogranicznikiem przepięć, zgodny z typem 1+2/klasa I+II, do 3-fazowych sieci zasilających ze wspólnym przewodem PE i N (L1, L2, L3, PEN) Składa się z 3x FLT 35 CTRL -40 oraz 3 x VAL-MS 400/FM wraz z mostkami i opisem
2905977 PRT-1S-350/20/R Ograniczniki przepięć typu 2
2906100 BLT-T2-320-UT Ograniczniki przepięć typu 2 Ogranicznik przepięć T2 do uniwersalnego montażu w lampach i skrzynkach przyłączeniowych kabli Specjalnie do klasy ochrony izolacyjnej II z optyczną sygnalizacją usterek Instalacja w oprzewodowaniu odgałęźnym lub przelotowym Wersja: 230 V AC
2906101 BLT-T2-1S-320-UT Ograniczniki przepięć typu 2 Ogranicznik przepięć T2 do uniwersalnego montażu w lampach, skrzynkach przyłączeniowych kabli, puszkach, korytach, instalacjach podłogowych lub bezpośrednio na urządzeniu terminującym Specjalnie do klasy ochrony izolacyjnej I z optyczną sygnalizacją usterek Instalacja w okablowaniu odgałęźnym lub przelotowym Wersja: 230 V AC
2906281 VAL-MS-T1/T2 48/12.5/O Odgromnik/ogranicznik przepięć typ 1/2 Uniwersalny wtykowy odgromnik/ogranicznik przepięciowy na bazie warystora do 1-fazowych sieci zasilających ze wspólnym przewodem N i PE (system 2-przewodowy: L1, PEN), ze stykiem do sygnalizacji zdalnej
2906282 VAL-MS-T1/T2 48/12.5/O-FM Odgromnik/ogranicznik przepięć typ 1/2 Uniwersalny wtykowy odgromnik/ogranicznik przepięciowy na bazie warystora do 1-fazowych sieci zasilających ze wspólnym przewodem N i PE (system 2-przewodowy: L1, PEN), ze stykiem do sygnalizacji zdalnej
2906292 VAL-MB-T1/T2 600DC-PV/2+V-FM Odgromnik/ogranicznik przepięć typ 1/2 Odgromnik/ogranicznik przepięć do 2-pinowych izolowanych systemów napięcia stałego 600 V DC, do montażu na szynie nośnej, ze stykiem do zdalnej sygnalizacji, elementy ochronne z kontrolą termiczną, sygnalizacja stanu na module
2906293 VAL-MB-T1/T2 600DC-PV/2+V Odgromnik/ogranicznik przepięć typ 1/2 Odgromnik/ogranicznik przepięć do 2-pinowych izolowanych systemów napięcia stałego 600 V DC, do montażu na szynie nośnej, elementy ochronne z kontrolą termiczną, sygnalizacja stanu na module
2907042 VAL-MS-T1/T2 48/12.5/2+0/1U/FM Odgromnik/ogranicznik przepięć typ 1/2 Uniwersalny, wtykowy odgromnik / ogranicznik przepięć na bazie warystora do aplikacji -48VDC, z uziemionym przewodem powrotnym (biegun dodatni), bez oceny ryzyka dla klasy ochrony odgromowej III i IV, ze stykiem do sygnalizacji zdalnej
2907043 VAL-US 60/2+0/1U/FM Ograniczniki przepięć typu 2 Uniwersalny wytkany odgromnik/urządzenie zabezpieczające oparte na warystorze do zastosowań 48–60 V DC z dwoma przewodami i uziemieniem, z zestykiem komunikacji zdalnej
2907865 VAL-SEC-T2-2+0-48DC-FM Ograniczniki przepięć typu 2 Wtykowe urządzenie zabezpieczające T2 / Class II, do źródeł prądu DC o liniowej charakterystyce roboczej, z zestykiem komunikacji zdalnej
2907874 VAL-SEC-T2-2+0-120DC-FM Ograniczniki przepięć typu 2 Wtykowe urządzenie zabezpieczające T2 / Class II, do źródeł prądu DC o liniowej charakterystyce roboczej, z zestykiem komunikacji zdalnej
2907875 VAL-SEC-T2-2+0-220DC-FM Ograniczniki przepięć typu 2 Wtykowe urządzenie zabezpieczające T2 / Class II, do źródeł prądu DC o liniowej charakterystyce roboczej, z zestykiem komunikacji zdalnej
2907876 VAL-SEC-T2-2+0-380DC-FM Ograniczniki przepięć typu 2 Wtykowe urządzenie zabezpieczające T2 / Class II, do źródeł prądu DC o liniowej charakterystyce roboczej, z zestykiem komunikacji zdalnej
2907903 VAL-MS 350VF/2+0-FM Ograniczniki przepięć typu 2 2-polowy ochronnik przepięciowy montowany na szynie nośnej, do obw 2+0, monitoring termiczno-dyn, optyczny wskaźnik uszkodzenia i styk kom zdal
2908476 VAL-MS 230/3+1 FM/32 Ograniczniki przepięć typu 2 Ogranicznik przepięć składający się z elementu podstawy ze stykiem FM (sygnalizacja zdalna) i wtyków zabezpieczających, do montażu na szynie NS 35/7,5, napięcie znamionowe: 230 V AC, układ 3+1
2908539 VAL-MS 750/30/3+0-FM/UD Ograniczniki przepięć typu 2 Ochronnik przepięciowy dla czteroprzewodowych systemów zasilania (L1, L2, L3, PEN), składający się z elementu podstawowego ze stykiem FM i wtykami ochronnymi, do montażu na NS 35
2908551 PRT-1S-350/5S Ograniczniki przepięć typu 2
2908721 VAL-MS 60/FM/120 Ograniczniki przepięć typu 2 Ogranicznik przepięć składający się z podstawki ze stykiem FM i wtyku ochronnego z warystorem wysokiej mocy, do montażu na NS 35/75, 1-kanałowe
2908724 F-MS 12/FM/120 Ograniczniki przepięć typu 2 Ogranicznik przepięć T2, składający się z podstawy ze stykiem FM (sygnalizacja zdalna) i wtyku zabezpieczającego z iskiernikiem sumującym N-PE, do montażu na NS 35/7,5 Szerokość obudowy: 17,5 mm (1 moduł)
2909590 VAL-SEC-T2-3S-350VF-FM Ograniczniki przepięć typu 2 Wtykowe urządzenie zabezpieczające bez prądu upływu T2 / klasa II, do 3-fazowych sieci zasilania z oddzielnym przewodem N i PE (system 5-przewodowy: L1, L2, L3, N, PE), z zestykiem komunikacji zdalnej
2909591 VAL-SEC-T2-3C-350VF-FM Ograniczniki przepięć typu 2 Wtykowe urządzenie zabezpieczające bez prądu upływu T2 / klasa II, do 3-fazowych sieci zasilania z PE i N w jednym przewodzie (system 4-przewodowy: L1, L2, L3, PEN), z zestykiem komunikacji zdalnej
2909592 VAL-SEC-T2-1S-350VF-FM Ograniczniki przepięć typu 2 Wtykowe urządzenie zabezpieczające bez prądu upływu T2 / klasa II, do 1-fazowych sieci zasilania z oddzielnym przewodem N i PE (system 3-przewodowy: L1, N, PE), z zestykiem komunikacji zdalnej
2909629 VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+1/1U/FM Odgromnik/ogranicznik przepięć typ 1/2 Uniwersalny, wtykowy odgromnik / ogranicznik przepięć na bazie warystora do aplikacji -48VDC, z uziemionym przewodem powrotnym (biegun dodatni), bez oceny ryzyka dla klasy ochrony odgromowej III i IV, ze stykiem do sygnalizacji zdalnej
2909630 VAL-US 60/1+1/1U/FM Ograniczniki przepięć typu 2 Uniwersalny wytkany odgromnik/urządzenie zabezpieczające oparte na warystorze do zastosowań 48–60 V DC z dwoma przewodami i uziemieniem, z zestykiem komunikacji zdalnej
2909635 VAL-SEC-T2-3S-350/40-FM Ograniczniki przepięć typu 2 Wtykowe urządzenie zabezpieczające T2 / klasa II, do 3-fazowych sieci zasilania z oddzielnym przewodem N i PE (system 5-przewodowy: L1, L2, L3, N, PE), z zestykiem komunikacji zdalnej Do punktu zasilania systemu o podwyższonej zdolności odprowadzania wg VDE 0100-534:2016-10
2909637 VAL-SEC-T2-3S-350/40 Ograniczniki przepięć typu 2 Wtykowe urządzenie zabezpieczające T2 / klasa II, do 3-fazowych sieci zasilania z oddzielnymi przewodami N i PE (system 5-przewodowy: L1, L2, L3, N, PE) Do instalacji o podwyższonych wymogach bezpieczeństwa
2909968 VAL-SEC-T2-3C-440-FM Ograniczniki przepięć typu 2 Wtykowy ogranicznik przepięć T2 / klasa II, do 3-fazowych sieci zasilających ze wspólnym PE i N w jednym przewodzie (system 4-przewodowy: L1, L2, L3, PEN), ze stykiem sygnalizacji zdalnej
2920230 VAL-MS 320/3+0 Ograniczniki przepięć typu 2 Ochronnik przepięciowy dla czteroprzewodowych systemów zasilania (L1, L2, L3, PEN), składający się z elementu podstawowego i wtyków ochronnych, do montażu na NS 35
2920243 VAL-MS 320/3+0-FM Ograniczniki przepięć typu 2 Ochronnik przepięciowy dla czteroprzewodowych systemów zasilania (L1, L2, L3, PEN), składający się z elementu podstawowego ze stykiem FM i wtykami ochronnymi, do montażu na NS 35
2920269 VAL-MS 750/30/3+0 Ograniczniki przepięć typu 2 Ochronnik przepięciowy dla czteroprzewodowych systemów zasilania (L1, L2, L3, PEN), składający się z elementu podstawowego i wtyków ochronnych, do montażu na NS 35
2920272 VAL-MS 750/30/3+0-FM Ograniczniki przepięć typu 2 Ochronnik przepięciowy dla czteroprzewodowych systemów zasilania (L1, L2, L3, PEN), składający się z elementu podstawowego ze stykiem FM i wtykami ochronnymi, do montażu na NS 35
2920447 VAL-MS 580/3+0-FM Ograniczniki przepięć typu 2 Ochronnik przepięciowy dla czteroprzewodowych systemów zasilania (L1, L2, L3, PEN), składający się z elementu podstawowego ze stykiem FM i wtykami ochronnymi, do montażu na NS 35
2920450 VAL-MS 580/3+0 Ograniczniki przepięć typu 2 Ochronnik przepięciowy dla czteroprzewodowych systemów zasilania (L1, L2, L3, PEN), składający się z elementu podstawowego i wtyków ochronnych, do montażu na NS 35
2920887 VAL-MS 385/65/3+1-FM Ograniczniki przepięć typu 2 Ogranicznik przepięć T2 do 5-przewodowych systemów zasilania (L1, L2, L3, N, PE), z ryglowaniem wtyku i stykiem zdalnej sygnalizacji
2920890 VAL-MS 385/65/3+1 Ograniczniki przepięć typu 2 Ogranicznik przepięć T2 do 5-przewodowych systemów zasilania (L1, L2, L3, N, PE), z ryglowaniem wtyku
2920968 VAL-MS 385/80/3+1-FM Ograniczniki przepięć typu 2 Ogranicznik przepięć T2 do 5-przewodowych systemów zasilania (L1, L2, L3, N, PE), z ryglowaniem wtyku i stykiem zdalnej sygnalizacji
2920971 VAL-MS 385/80/3+1 Ograniczniki przepięć typu 2 Ogranicznik przepięć T2 do 5-przewodowych systemów zasilania (L1, L2, L3, N, PE), z ryglowaniem wtyku
2921006 VAL-MS 385/65/3+0-FM Ograniczniki przepięć typu 2 Ogranicznik przepięć T2 do 4-przewodowych systemów zasilania (L1, L2, L3, N, PEN), z ryglowaniem wtyku i stykiem zdalnej sygnalizacji
2921019 VAL-MS 385/65/3+0 Ograniczniki przepięć typu 2 Ogranicznik przepięć T2 do 4-przewodowych systemów zasilania (L1, L2, L3, PEN), z ryglowaniem wtyku
2921080 VAL-MS 385/80/3+0-FM Ograniczniki przepięć typu 2 Ogranicznik przepięć T2 do 4-przewodowych systemów zasilania (L1, L2, L3, N, PEN), z ryglowaniem wtyku i stykiem zdalnej sygnalizacji
2921093 VAL-MS 385/80/3+0 Ograniczniki przepięć typu 2 Ogranicznik przepięć T2 do 4-przewodowych systemów zasilania (L1, L2, L3, PEN), z ryglowaniem wtyku
2921242 VAL-MS 385/65/1+1-FM Ograniczniki przepięć typu 2 Ogranicznik przepięć T2 do 3-przewodowych systemów zasilania (L1, N, PE), z ryglowaniem wtyku i stykiem zdalnej sygnalizacji
2921255 VAL-MS 385/65/1+1 Ograniczniki przepięć typu 2 Ogranicznik przepięć T2 do 3-przewodowych systemów zasilania (L1, N, PE), z ryglowaniem wtyku
2921284 VAL-MS 385/80/1+1-FM Ograniczniki przepięć typu 2 Ogranicznik przepięć T2 do 3-przewodowych systemów zasilania (L1, N, PE), z ryglowaniem wtyku i stykiem zdalnej sygnalizacji
2921297 VAL-MS 385/80/1+1 Ograniczniki przepięć typu 2 Ogranicznik przepięć T2 do 3-przewodowych systemów zasilania (L1, N, PE), z ryglowaniem wtyku