Używając różnego rodzaju SPD istotna jest ich właściwa konserwacja i regularne przeglądy. Dzięki temu ich praca będzie nieawaryjna, to przełoży się bezpośrednio na zyski zakładu.

Ogranicznik przepięć, typ 2

SPD – ogranicznik przepięć

Informacja z normy PN-EN 62305 – każdy ogranicznik przepięć powinien być sprawdzany przynajmniej raz w roku i przy każdym podejrzeniu uderzenia pioruna. Po kontroli SPD trzeba spisać odpowiedni raport w którym uwzględnione są kwestie dotyczące statusu odpowiedniego zabezpieczenia urządzeń w zakładzie.

Okresowe przeglądy

Kontrola ograniczników przepięć

Ograniczniki przepięć mogą być okresowo sprawdzane za pomocą przenośnego laboratorium CHECKMASTER 2. Narzędzie przygotuje też dane potrzebne do wykonania raportu. Regularne kontrole za pomocą takiego urządzenia pozwolą na szybkie zlokalizowanie ograniczników które są już bliskie granicy swojej wytrzymałości. Zapobiega to sytuacji w której krótko po zwykłej kontroli optycznej ogranicznik odłącza się/uszkadza a nasz cenny obiekt nie jest chroniony do następnej kontroli.

Jak zapobiegać przestojom na produkcji?

Najlepszą formą zapobiegania jest stosowanie wysokiej jakości certyfikowanych ograniczników przepięć. Nową najwyższą formą zapobiegania awariom jest też tzw. predykcja.

ImpulseCheck – system stworzony z myślą o monitorowaniu SPD, pozwala na prognozowanie stanu zużycia danego ogranicznika. System jest w stanie przewidzieć, w jakim czasie będzie trzeba wymienić ogranicznik na nowy i pozwala na zaplanowanie wymiany.

Ograniczniki przepięć z certyfikatem?

Najlepsze ograniczniki przepięć są atestowane przez niezależne laboratoria aby potwierdzić ich zgodność ze spełnianiem aktualnej deklarowanej normy PN-EN 61643-11.  By mieć pewność jakości i zgodności deklarowanych parametrów, warto zdecydować się na zakup ograniczników posiadających certyfikat nadawany przez akredytowane laboratorium DEKRA/KEMA.